ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ภัยพิบัติระบบให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านน้ำท่วม, ไฟป่า และภัยแล้ง นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ภัยพิบัติล่าสุดในประเทศไทยในรูปแบบ Story Map โดยคลิกที่ปุ่มสีเหลือง “ภาพรวมสถานการณ์ภัยพิบัติ” ด้านล่างนี้ท่านที่ต้องการเลือกดูแผนที่ออนไลน์ตามช่วงเวลาด้วยตนเอง คลิกที่ไอคอนน้ำท่วม, ไฟป่า หรือภัยแล้ง เพื่อเข้าสู่ระบบแบบ Advance Mode ท่านที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมถึงรับ API Key เพื่อใช้ดึงข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย API Service
น้ำท่วม
ไฟป่า
ภัยแล้ง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ภัยพิบัติ
Powered By Vallaris MapsOpenStreetMapcontributors